EHBO St. Vitalis zet 2 jubilarissen in het zonnetje.

Woensdag  22 februari was de algemene ledenvergadering van EHBO-vereniging St. Vitalis.

Tijdens deze vergadering werden Mevr. Jansen - van Riemsdijk en Dhr. Naalden in het zonnetje gezet. Beiden zijn 40 jaar lid van de EHBO-vereniging.

Mevr. Jansen - van Riemsdijk heeft zich in die jaren met hart en ziel ingezet op diverse vlakken. Zo was is één van de enthousiaste leden van het hulpverleningsteam. Maar ook maakt zij met een kleine tussenpose deel uit van het bestuur, waarin zij op dit moment de functie van voorzitter vervuld.

Dhr. Naalden zet zich al jaren in als enthousiaste hulpverlener bij diverse evenementen en is vaak als hulpverlener bij paardenevenementen op de Goubergh te vinden.

Beide ontvingen namens het bestuur en de leden een bloemetje.

 

EHBO St. VITALIS

EHBO St. VITALIS VOOR EERSTE HULP DIE VAN VITAAL BELANG KAN ZIJN!

Cursus(sen)

Heel het jaar door geven we verschillende nieuwe en herhalings cursus(sen) . Dus ben je geïntresseerd, neem dan contact met ons op.

Evenementen

Bij evenementen zoals de draai van de Kaai is het logisch dat er hulpverlening is maar ook bij de ijsbaan in de stad of bij een paardenconcours komt u ons tegen.

Hulpverlening

Aarzel dus niet en vraag voor uw evenement hulpverlening aan van St Vitalis en zorg voor goede zorg tijdens uw evenement.

EIGEN RAMP-OEFENING

HET TRAINEN VAN LEDEN TIJDENS EEN GESIMULEERDE RAMP

EHBO St. Vitalis

Neem contact met ons op